Administrativna pomoć

 • Pretraga web-a
 • Unošenje podataka
 • Evidencija podataka
 • Fakturisanje
 • Priprema prezentacija
 • Email komunikacija
 • Zakazivanje i kordinisanje sastanaka
 • Formiranje i obrada dokumenata
 • Priprema izvještaja
 • Webinar pomoć/podrška
 • Usluge prevođenja
 • Podrška u izradi logo dizajna, naručivanje materijala kao što su vizit kartice, brošure itd.

Follow us