Onlajn poslovni menadžment

  • Upravljanje timom, podrška ugovaračima ili spoljnim dobavljačima
  • Podrška klijentima
  • Zakazivanje i evidencija sastanaka
  • Kreiranje sadržaja na društvenim mrežama i podrška
  • Razne administrativne stavke vezane za poslovni menadžment

Follow us